Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

“KNOW THE RULES WELL, SO YOU CAN BREAK THEM EFFECTIVELY”
– DALAI LAMA

DOWNLOADS

Als Curaçaos bedrijf zijn wij niet verplicht om ons te houden aan de AVG dan wel GDPR richtlijnen die gelden in de EU. Echter vinden wij de privacy van onze klanten zeer belangrijk en hebben besloten om toch zoveel mogelijk te voldoen aan deze regels.

Daarom vind je hieronder onze Algemene Voorwaarden, de privacy verklaring én een verwerkersovereenkomst (klik op de pijl om ze te downloaden) die allen vallen binnen de AVG regels. Door akkoord te gaan met een offerte van Digibastards, ga je ook akkoord met de privacy verklaring en onze Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY VERKLARING

VERWERKERS OVEREENKOMST

(SUB-) VERWERKERS

Voor het bouwen van jullie websites maken we gebruik van een aantal partners. Bij sommige partners slaan we ook gegevens op, daarom zijn het verwerkers en/of subverwerkers in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Met onze partners hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat de persoonsgegevens veilig verwerkt worden en jouw privacy en die van je klanten gewaarborgd is.

Hieronder vind je een overzicht van deze (sub-)verwerkers.

Dropbox
Dropbox wordt door Digibastards gebruikt als repository (bewaarplaats) voor alle content van de (te bouwen) website’s. Hieronder vallen ook alle persoonsgegevens.

Beckers | Stevensz
Beckers|Stevensz  is het accountantskantoor van Digibastards. Zij verwerken onze BTW-aangiftes en maken onze jaarrekeningen op. Zij hebben derhalve inzicht in persoonsgegevens.

Esmero
Esmero is de partij waar de website van Digibastards wordt gehost. Sommige klanten wensen ook de hosting van hun eigen website via Digibastards te laten verlopen, in dat geval wordt de hosting verzorgt door Esmero.