ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

“KNOW THE RULES WELL, SO YOU CAN BREAK THEM EFFECTIVELY”
– DALAI LAMA

DOWNLOADS

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY VERKLARING

VERWERKERS OVEREENKOMST

(SUB-) VERWERKERS

Voor het bouwen van jullie websites maken we gebruik van een aantal partners. Bij sommige partners slaan we ook gegevens op, daarom zijn het verwerkers en/of subverwerkers in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Met onze partners hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat de persoonsgegevens veilig verwerkt worden en jouw privacy en die van je klanten gewaarborgd is.

Hieronder vind je een overzicht van deze (sub-)verwerkers.

Project Barrel
Dit is het bedrijf van Bart Kalisvaart. Hij verzorgt de uitdagende technische zaken bij het bouwen van de websites. Hij heeft toegang tot de Dropbox Repositories.

Trello
Trello is het project-managementsysteem waarmee Digibastards en Project Barrel met elkaar communiceren, taken worden bijgehouden en het project wordt aangestuurd.

Moneybird
Moneybird is het facturatie-programma waarmee Digibastards de facturen opmaakt.

Dropbox
Dropbox wordt door Digibastards gebruikt als repository (bewaarplaats) voor alle content van de (te bouwen) website’s. Hieronder vallen ook alle persoonsgegevens.

Ontdekkracht
Ontdekkracht is het accountantskantoor van Digibastards. Zij verwerken onze BTW-aangiftes en maken onze jaarrekeningen op. Zij hebben derhalve inzicht in persoonsgegevens.

PCExtreme
PCExtreme is de partij waar de website van Digibastards wordt gehost. Sommige klanten wensen ook de hosting van hun eigen website via Digibastards te laten verlopen, in dat geval wordt de hosting verzorgt door PCExtreme.